1:56
<h3>Kotikunnas tarjoaa palveluja, ohjelmaa ja asumista muistisairaille ja ikääntyville</h3>

Kotikunnas tarjoaa palveluja, ohjelmaa ja asumista muistisairaille ja ikääntyville


Kotikunnaan tarjonta kattaa kaiken päivätoiminnasta aina tehostettuun ympärivuorokautiseen palveluasumiseen. Asukkaillemme olemme koti, joka tarjoaa turvaa ja hoivaa kellon ympäri. Olemme erikoistuneet muistisairauden hoitoon, mutta tarjoamme asumispalveluita, fysioterapiaa ja tekemistä myös muille.

Nykyisellään Kotikunnaan eri asumismuodoista hyötyy reilusti yli sata asukasta. Päivätoiminta, kerhot ja projektit tuottavat lisäksi iloa, virkistystä ja kuntoutusta laajasti myös talon ulkopuolelle. Tule mukaan!


1:49
Kotikunnaan historia

Kotikunnaan historia

Kotikunnaan toimintaa pyörittää Turun Lähimmäispalveluyhdistys ry, joka on perustettu 1949. Asuinkoti Kotikunnas valmistui vuonna 1991. Uusin osa Sylvi otettiin käyttöön 2014.

1:16
Kotikunnaan toimintaa kotona asuville

Kotikunnaan toimintaa kotona asuville

Päiväpaikka Villa tarjoaa arkipäivisin ryhmämuotoista kuntoutusta kotonaan asuville muistisairaille. Tavoitteena on tukea toimintakykyä, luoda vaihtelua arkeen ja tarjota mukavaa yhdessäoloa.

1:52
Asumispalvelut muistisairaille

Asumispalvelut muistisairaille

Kotikunnaan hoito- ja ryhmäkodit tarjoavat turvallista ja kodinomaista tehostettua palveluasumista eri asteisesti muistisairaille. Hoidossa tähdätään kuntoutukseen ja toimintakyvyn ylläpitämiseen. Tarjolla on hoitoa ja turvaa ympäri vuorokauden.

1:51
Asumispalvelut ikääntyville

Asumispalvelut ikääntyville

Kotikunnas tarjoaa palveluasumista myös muille kuin muistisairaille. Kotikunnas on turvallinen, kodikas ja virikkeellinen asuinympäristö lähellä Turun keskustan palveluita ja Mäntymäen terveysasemaa.


1:52
Fysioterapia parantaa elämisen laatua

Fysioterapia parantaa elämisen laatua

Fysioterapia on yksi erikoistumisalueistamme. Sen avulla voidaan ylläpitää ja parantaa toimintakykyä, kohentaa elämänlaatua, helpottaa arkea ja lievittää kipuja. Fysioterapiaa tarjotaan myös talon ulkopuolelle. Teemme tarvittaessa myös kotikäyntejä.

1:55
Sosiokulttuurinen vanhustyö huomioi yksilön

Sosiokulttuurinen vanhustyö huomioi yksilön

Sosiokulttuurinen lähestymistapa tarkoittaa, että kohtaamme jokaisen asiakkaan yksilönä. Ihmisen aiempi elämä, yksilölliset tottumukset ja toiveet ohjaavat toimintaamme. Jokaisella on oikeus omaan elämäntapaansa ikävuosista riippumatta. Yhteisöömme kuuluvat tärkeinä ja tervetulleina kumppaneina myös asukkaiden omaiset.

1:24
Vapaaehtoistyö antaa molemmille

Vapaaehtoistyö antaa molemmille

Vapaaehtoisilla on merkittävä rooli niin Kotikunnaan arjessa kuin erityishankkeissakin. He tuovat vaihtelua ja virkistystä talon tapahtumiin, kuten ystävätansseihin, teemapäiviin ja taidetempauksiin. Vapaaehtoisia toimii myös asukkaiden peli-, ulkoilu- ja juttukavereina.

1:27
Hankkeet synnyttävät uusia toimintamalleja

Hankkeet synnyttävät uusia toimintamalleja

Kotikunnas on tehnyt hienoja yhteishankkeita esimerkiksi kulttuurilaitosten, opiskelijoiden ja julkisen sektorin kanssa. Tuloksena on verkostoitumista, ideavaihtoa ja visiointia vapaana arjen rajoitteista. Parhaista hankkeista kehittyy vakituisia toimintatapoja.


1:40
Kotikunnas työyhteisönä

Kotikunnas työyhteisönä

Kotikunnaan työyhteisö on leppoisa mutta kunnianhimoinen. Vaativa työ palkitsee, kun näkee miten ikääntynyt asiakas löytää elämäänsä vielä uutta sisältöä ja iloa. Työkokemus palkitussa ja alan arvostamassa Kotikunnaassa on kovaa valuuttaa myös tulevissa urakäänteissä.